Disclaimer

Bij opzegging van een abonnement en in geval van restitutie wordt een maand opzegtermijn in acht genomen en wordt de losse-lesprijs gehanteerd voor de gevolgde lessen van dat blok ipv de abonnementsprijs.

De docent heeft het recht in geval van tussentijdse beëindiging door de leerling geen restitutie te verlenen. Afmelding van lessen door de leerling dient uiterlijk twee uur voor aanvang van de les te geschieden en dan kan de les later worden ingehaald. Bij verhindering van de docente zal z.s.m. contact worden opgenomen met de leerling. Bij afmelding van de docente door ziekte of andere reden zal de les op een later tijdstip worden ingehaald of vervangen. De docent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gezondheid van-, de mate en uitvoering van de oefeningen door de leerling. De leerling draagt ten alle tijden zelf-verantwoordelijkheid t.a.v. haar/zijn grenzen.De leerling dient de docent over evt beperkingen/ klachten direct in te lichten.