Algemene voorwaarden

 • Uw gegevens worden volgens de AVG-richtlijnen verwerkt  en niet gedeeld met derden. Deelname in de Muin groeps-app is op vrijwillige basis.

   

 • De docent heeft het recht in geval van tussentijdse beëindiging door de leerling  geen restitutie te verlenen.

   

 • Afmelding van lessen door de leerling, dient uiterlijk 2 uur van te voren te geschieden, Gemiste lessen mogen altijd in overleg ingehaald worden binnen de termijn waarvoor ingeschreven is .

   

 • Bij verhindering van de docente, door ziekte of andere reden, zal zo spoedig mogelijk contact opgenomen worden met de leerling en zal de les op initiatief van de docent zo mogelijk worden ingehaald of vervangen.

   

 • Bij calamiteiten zoals bv pandemieen zal de docent ter vervanging van de fysieke lessen wekelijks filmpjes sturen.

   

 • De docent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gezondheid, mate en wijze van uitvoering van de oefeningen van de leerling. De leerling draagt zelfverantwoordelijkheid t.a.v. haar/zijn grenzen. Zij/ hij dient de docent over  beperkingen/problemen direct in te lichten voor de les.

   

 • Bij opzegging van een abonnement wordt een maand opzegtermijn in acht genomen gaat in na de 1e termijn van inschrijving. Niet komen betekent niet dat je niet hoeft te betalen. Vanaf de week na het opzeggen gaat de maand opzegtermijn in en wordt de losse lesprijs gehanteerd voor de gevolgde lessen van dat onafgemaakte blok ipv de abonnementsprijs.

   

 • On-hold zetten van lessen gebeurt bij hoge uitzondering, alleen in overleg en met aantoonbare doktersverklaring  en voor max 12 weken. Zeer ernstige uitzonderingen daargelaten. De docent behoudt hierin het eindbesluit .
 • Vriendelijk verzoek om geen parfums of sterke geuren te dragen o.a. ivm allergieën.

M.Janssen  (Erkend lid Vereniging Yogadocenten Nederland)