Algemene voorwaarden

  • De docent heeft het recht in geval van tussentijdse beëindiging door de leerling geen restitutie te verlenen.
  • Afmelding van lessen door de leerling, dient uiterlijk 2 uur van te voren te geschieden.
  • Gemiste lessen mogen altijd in overleg ingehaald worden binnen de termijn waarvoor ingeschreven is .
  • Bij verhindering van de docente, door ziekte of andere reden, zal de les op initiatief van de docent zo mogelijk worden ingehaald of vervangen.
  • Bij calamiteiten zoals bv pandemieën zal de docent ter vervanging van de fysieke lessen wekelijks filmpjes sturen.
  • De docent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gezondheid, mate en wijze van uitvoering van de oefeningen van de leerling.
  • De leerling draagt zelfverantwoordelijkheid t.a.v. haar/zijn grenzen. Zij/ hij dient de docent over  beperkingen/problemen direct in te lichten voor de les.
  • De opzegtermijn is 1 maand en gaat in na de 1e termijn van inschrijving. Niet komen betekent niet dat je niet hoeft te betalen. Vanaf de dag van het opzeggen gaat de maand opzegtermijn in.
  • Vriendelijk verzoek om geen parfums of sterke geuren te dragen o.a. ivm allergieën.

M.Janssen  (Erkend lid Vereniging Yogadocenten Nederland)